Slip af med de dårlige vaner med hypnoterapi

Rigtig mange af os er skeptiske, når vi hører ordet hypnose. Denne form for alternative behandling kan da ikke være til gavn for noget, eller hvad?

Den skeptiske tilgang til den alternative behandlingsform har formentlig sin rod fra det, vi ser i TV. Gang på gang har vi set underholdningsprogrammer, der fremstiller hypnose som værende en fuldstændig ukontrollerbar oplevelse.

En person kan ved hjælp af få ord, få os til at gøre mærkelige ting, som vi efterfølgende ikke kan huske. Men hypnose ligger langt fra den verden vi ser i TV og er en anerkendt behandlingsform til brug ved flere forskellige problematikker, herunder bl.a. vaner og afhængighed.

Hvad er hypnose og hypnoterapi?

Hypnose er en tilstand, som kan være med til at ændre dine tankemønstre ved at arbejde med underbevidstheden. Hypnoterapi er skridtet længere end almindelig hypnoseterapi, hvor der her bruges forskellige værktøjer, egnet til at bruge under en hypnosetilstand.

Ved hjælp af de forskellige værktøjer, samt ressourcer som findes i din underbevidsthed, bliver din hjerne programmeret til at ændre sin adfærd og slippe af med gamle tankemønstre. En behandling med hypnoterapi er dermed ikke en ukontrollerbar tilstand, hvor du hverken aner tid eller sted, men mere en trancelignende tilstand, hvor der er opmærksomhed på det underbevidste.

Kvinde-faar-hypnoterapi

Hypnoterapi mod dårlige vaner

De fleste af os har en eller flere dårlige vaner i større eller mindre grad. Måske har du selv forsøgt forgæves at komme af med din dårlig vane, men i nogle tilfælde er vanen eller afhængigheden så stor, at vi ikke selv er i stand til at ændre på denne uden professionel hjælp.

Når en dårlig vane ikke bliver ændret eller behandlet, kan den med tiden udvikle sig til en afhængighed. Afhængigheden kan hæmme din hverdag på mange punkter, både når du selv er klar over det, men også når du ikke er det.

For at få hjælp til at komme af med afhængigheden eller vanen, kan hypnoterapi være en oplagt mulighed for dig, så du igen kan nyde tilværelsen uden at være plaget af hæmmende adfærd.

Med hypnoterapi har du mulighed for helt at komme fri af din vane eller din afhængighed én gang for alle. Alle behandlinger starter med en samtale med hypnoterapeuten for at finde frem til problemet, og hvor langt i processen du er.

Det starter med dig selv

Når du har taget skridtet til at ville ændre dine vaner, og du har søgt hjælp hos en professionel, er du allerede godt i gang. Men selvom det er et skridt i den rigtige retning, er det vigtigt at huske på din motivation. Du skal selv være motiveret til at gøre en indsats og være klar på at modtage den hjælp, som hypnoterapeuten giver.

Oftest vil du, i underbevidstheden, selv have løsningen på dit problem, men kan have svært ved at udføre det, og her hjælper hypnoterapeuten dig til at få åbnet op for løsningen til problematikkerne.

Din tilgang til behandlingsformen og til dine evner i forhold til, om du kan blive fri for din hæmmende adfærd, handler om, at du tror på dig selv, og tror på, at det kan lykkes. Når du har dig selv med i det, er der større chancer for, at behandlingen virker, og at du kan blive helt fri for dine dårlige vaner.