Psykisk sygdom: Lær om de mest udbredte psykiske lidelser

Psykisk sygdom er en af de største folkesygdomme i Danmark. Selvom der ofte er fokus på, at mange bliver ramt af kræft, hjertesygdomme, diabetes og andre fysiske sygdomme, er der faktisk flere der lider af psykiske sygdomme.

Særligt de senere år er antallet af personer i Danmark, som lider af dårligt mentalt helbred eller psykisk sygdom steget markant. Statistikker viser, at omkring hver 3. dansker bliver ramt af psykisk sygdom på et tidspunkt i livet. Det er rigtig mange, og bekræfter også, at psykisk sygdom er en af de største, hvis ikke den største, folkesygdom i Danmark.

Hvis vi ser på, hvilke psykiske sygdomme, der er de mest udbredte, er det tydeligt, at angst og depression ligger i spidsen som de mest udbredte psykiske lidelser. Herunder kan du læse mere om angst og depression samt få gode til, hvad du kan gøre, hvis du lider af en psykisk sygdom.

Om angst

Angst er en følelse og en naturlig reaktion, der kommer til udtryk ved, at kroppen sættes i alarmberedskab, fordi hjernen har givet et signal om, at der er fare på færde. Hos personer som lider af angst, kan specifikke harmløse situationer dog få hjernen til fejlagtigt at sende et signal til kroppen om, at der er noget i situationen, der er farligt.

Dermed kan personen blive ramt af en lammende angst, som er så voldsom, at den giver uhensigtsmæssige psykiske og fysiske symptomer enten hele tiden eller i forbindelse med den specifikke situation, hvormed angsten hæmmer personen i hverdagen og påvirker livskvaliteten.

Symptomer på angst

Angst kommer til udtryk ved symptomer som hjertebanken, svedtendens og svedige hænder, rysten og uro i kroppen, søvnproblemer, mavesmerter, svimmelhed, trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær, tørhed i munden, kvalme og muskelømhed.

Derudover kan personen også opleve koncentrationsbesvær, ængstelighed, sorten for øjnene, katastrofetanker og undgåelsesadfærd, hvor man undgår de situationer, hvor angsten kommer til udtryk.

Behandling af angst

Angst kan behandles på flere forskellige måder. Typisk vil behandlingsformen være psykoterapi eller samtaleterapi hos en psykolog samt eventuelt medicin. Hypnose mod angst er dog også en metode, som kan være rigtig effektiv til behandling af angst.

Om depression og symptomer på depression

Pige med depression

Depression er den næstmest udbredte psykiske lidelse, og kommer til udtryk ved, at personen i særligt udpræget grad føler sig trist, nedtryk og energiforladt. Vedvarende stress, sorg eller tristhed kan føre til en depression, men er ikke nødvendigvis et tegn på depression.

En person med depression vil typisk også have mange negative tanker, og ved svære depressioner vil personen desuden have selvmordstanker. Dette gør også, at sygdommen kan være livstruende.

Symptomer på depression

Nogle af de mest almindelige symptomer på depression er nedtrykthed, tristhed og træthed. Derudover vil man typisk også føle, at alt er håbløst og meningsløst. Personer som lider af en depression mangler også energi og føler ikke en glæde ved de ting, som ellers plejer at gøre dem glade.

Derudover er negative tanker, selvmordstanker, selvbebrejdelse, koncentrationsbesvær, rastløshed og indre uro også nogle almindelige symptomer på depression. Det kan desuden være forskelligt, om man sover meget eller lider af søvnløshed, samt om man spiser meget eller har nedsat appetit, når man lider af en depression.

Behandling af depression

Depression behandles typisk med enten medicin, psykoterapi/psykologsamtaler eller begge dele. Oftest vil en kombination af samtaleterapi og medicin kunne give gode resultater. I meget svære tilfælde kan depression behandles med elektrochok.

5 gode råd til dig der lider af psykisk sygdom

Det kan være rigtig svært at blive ramt af psykisk sygdom, og mange ved ikke, hvad de skal gøre, eller hvordan de skal forholde sig i forhold til dem selv eller andre.

Nogle gode råd, der kan være gode at huske, når du har en psykisk lidelse er:

 1. Du er ikke alene, og psykisk sygdom er ikke en skam.
  Psykiske lidelser rammer rigtig mange, og der er mange andre, som har det lige som dig.
 1. Det kan være godt at tale med andre.
  Det er derfor en god idé at tage fat i en god ven/veninde eller familiemedlem og fortælle om dine problemer.
 1. Det er vigtigt at få hjælp.
  Hvis du vil have det bedre kan det være nødvendigt med professionel hjælp. Her kan din egen læge være første skridt.
 1. Det kan være en god idé at søge viden om din sygdom.
  Brug nettet til at blive klogere på din psykiske lidelse. Det kan også gøre det nemmere i forhold til at forklare sygdommen for andre.
 1. Du skal nok få det godt igen.
  Psykiske lidelser kan være svære, men prøv at holde modet oppe og gør de ting du plejer i det omfang du kan. Du skal nok få det bedre med tiden.