Pas på dig selv og din sundhed – læg rygningen på hylden

I Danmark koster rygning hvert år næsten 14.000 danskere livet, og mellem 300 og 500 personer dør af passiv rygning.

I Danmark er der blevet lavet flere tiltag, som skulle være med til at nedsætte antallet af rygere. Eksempelvis er priserne på cigaretterne steget ad flere omgange, og prisen for en pakke cigaretter i 2020 vil da også stige til 55 kroner. Derudover er flere butikker det seneste år begyndt at skjule tobakken og cigaretterne ved kasserne for at nå et mål om en røgfri generation i 2030.

Men på trods af de mange tiltag, er der fortsat mange i den danske befolkning, der vælger smøgerne til. Der er dog mange grunde til at stoppe rygningen, hvis man gerne vil have et sundere og længere liv og en bedre livskvalitet.

roeg-skader-lungerne

Rygning medfører mange sundhedsskader

Rygning kan medføre en lang række sygdomme som både hjerte- og karsygdomme, lungesygdomme og kræft. Mange af de stoffer, der findes i røgen fra tobak er kræftfremkaldende, og derfor er man i stor risiko for at udvikle kræft, hvis man ryger. Særligt lungekræft opstår i mange tilfælde som følge af rygning, og er samtidig en af de kræftformer, der giver de fleste dødsfald i Danmark.

Rygning er også med til at forkorte den rygendes liv. For hver cigaret du ryger, bliver din livslængde forkortet med 7-10 minutter. Derudover går rygningen udover livskvaliteten og den generelle sundhed. Hvis du ryger, vil du nemlig i mange tilfælde også opleve åndenød og hoste – særligt hvis du ryger meget, eller du har røget i mange år.

Det er derfor meget sundhedsskadeligt at ryge, fordi rygningen påvirker kroppens sundhed negativt og kan øge risikoen for en række alvorlige sygdomme og for tidlig død. Derfor er der også mange gode grunde til at stoppe med at ryge, og det er aldrig for sent at stoppe rygningen.

Hvis du som ryger stopper med at ryge før 35-års alderen, vil du have stort set den samme livslængde, som en person, der aldrig har røget. Men selv hvis du først stopper med rygningen, efter du er blevet 60 år, kan du stadig forlænge dit liv med ca. 3 år. Der er derfor ikke nogen grund til at tænke, at det er for sent for dig at stoppe med at ryge, for det er aldrig for sent.

kvit-cigaretterne

Stop rygningen med Nicorette

Hvis du gerne vil stoppe med at ryge, er det dog vigtigt, at du sigter mod et totalt rygestop. Du kan naturligvis skære gradvist ned på antallet af cigaretter, mens du er i gang med dit rygestop, men målet skal være at kvitte cigaretterne helt. Det er derfor en god idé at sætte en dato inden for en overskuelig fremtid for, hvornår du skal være røgfri – senest et halvt til et helt år efter, du er påbegyndt dit rygestop.

Ligesom med alle andre mål, du beslutter dig for at gennemføre i løbet af livet, er det vigtigt, at du er motiveret for dit rygestop. Når du har fundet motivationen, kan du lige så stille begynde at trappe ned og skære ned på antallet af cigaretter.

Når du trapper ned, kan du opleve en stigende rygetrang, hvis du kommer ud i situationer, hvor du normalvis ville tage en cigaret – fx til fester eller i stressede situationer. Her kan det være en god idé at benytte produkter med nikotin, som kan hjælpe dig af med din rygetrang hurtigt. Nicorette har et stort udvalg af produkter til både den akutte rygetrang og til lindring af nikotintrangen og abstinenser, som kan forekomme i forbindelse med et rygestop.