Livsglæde starter med et sundt sind

Der er mange ting, der kan påvirke ens livsglæde. I dag er der mange mennesker, der føler sig stressede, eller går og døjer med andre psykiske problemer. For dem kan det være svært at finde sin livsglæde.

Livsglæde er, som ordet siger, glæden ved livet. Er man livsglad eller oplever livsglæde, er man glad og tilfreds med livet. Man har ro i sin hverdag og i sit liv, og generelt føles livet rart. Føler man sig stresset, eller kæmper man med andre psykiske udfordringer, vil denne følelse typisk ligge fjernt fra en. Vil man gerne opleve livsglæde, kan man starte med at kigge indad.

Hypnoterapi kan hjælpe dig mod et lysere sind

Uanset hvilke udfordringer og problemer du kæmper med, vil der som regel være en løsning. Det kommer ikke af sig selv, men det kræver en indsats fra dig. Det kræver, at du er indstillet på at arbejde med dig selv og med dit sind. Det kræver, at du tør åbne dit sind.

Hypnoterapi er en behandlingsform, der arbejder med din underbevidsthed. Her arbejdes der på at ændre dine tankemønstre og vaner, så du kan arbejde dig over mod den ønskede position – over mod et sundere sind. Ofte er det vores egne tankemønstre og vaner, der holder os tilbage. Ofte er det en ubevidst adfærd, og det kan derfor være svært at ændre selv.

Det kan derfor være gavnligt for dig at række ud efter en hypnoterapeut, der kan hjælpe dig med at ændre dine gamle vaner og tankemønster. For at få succes med hypnoterapi er det dog vigtigt, at du stoler på, at behandlingsformen kan hjælpe dig, og at du tør give dig hen til hypnosen. Ellers vil du kun opleve begrænsede resultater.

Hvad kan hypnoterapi hjælpe med?

Hvad kan hypnoterapi hjælpe mod?

For mange mennesker er hypnoterapi noget hokuspokus, men der er flere undersøgelser, der har vist at hypnose rent faktisk har en effekt. Fordi man i hypnoterapien arbejder med det ubevidste sind, kan hypnoterapi bruges til ”behandling” af mange psykiske udfordringer. Det kan eksempelvis være mod stress, et styrket selvværd samt fjernelsen af angst og fobier.

Dette er kun eksempler på, hvad hypnoterapi kan hjælpe mod. Hypnoterapi kan hjælpe dig med meget mere end det – du kan eksempelvis bruge det til ændring af dårlige vaner som fx rygning.

Hvad vil det sige at have et sundt sind?

Man kan inddele mental sundhed i tre forskellige niveauer: Det individuelle, det sociale og det strukturelle niveau. Det individuelle niveau handler om dine gener og din psyke, hvor det særligt handler om troen på egne evner og om dit selvværd. Det sociale niveau handler om din relation til andre mennesker. Det strukturelle niveau handler om de helt overordnede samfundsmæssige rammer.

Hypnoterapi kan i særlig høj grad hjælpe dig, når det gælder det individuelle niveau, men også i en vis grad på det sociale niveau, hvor du netop har mulighed for at arbejde på at styrke din relation til andre. Det strukturelle niveau er sværere at gøre noget ved, da der her er tale om samfundsmæssige forhold og tiltag, som er målrettet en bred befolkningsgruppe.